2018

Geschwornergården

  • Arkitekt:Hans Murman
  • Arkitektkontor:Murman arkitekter AB
  • Byggherre:Stiftelseen Stora Kopparberget,Gruvplatsen 79161, Falun
  • Ort:Falun
  • Byggår:2017
  • Färg/kulör:Falu Rödfärg och Grå Slamfärg
  • Foto:Olle Norling och Åke E:son Lindman
  • Arkitektens kommentar:

    Geschwornergården är placerad vid Falu Gruva, på kanten till det mäktiga dagbrotten Stora Stöten, mitt i Världsarvet Falun. Byggnaden som härstammar från 1700-talet har under de senaste åren använts till restaurangverksamhet. Då byggnaden var i behov av modernisering och ett utökat antal sittplatser dök tanken på en tillbyggnad upp. Valet föll på ytan mellan Gruvmuseet och Geschwornergården med syfte att knyta ihop konferensanläggningen, museet och restaurangen. Den nya byggnaden innehåller kök, varumottagning och serveringsyta som ger restaurangen totalt 200 sittplatser. Arkitekt Hans Murman säger ” att genom att bygga i massivträ kunde vi få en lätt, paviljongliknande byggnad med kort byggtid och hög prefabricerings-grad som dessutom är koldioxidneutral och ger en varm inomhusmiljö.” Utvändigt är byggnaden målad med Falu Rödfärg kulör Röd, ett självklart val med tanke på omgivningarna. Arkitekt Hans Murman menar ”att eftersom vi byggt mellan två byggnader med höga antikvariska skyddsföreskrifter har vi i samråd med Länsstyrelsens byggnadsantikvarier valt att måla gaveln i en grå slamfärg, en kulör som återfinns på närliggande byggnader.

Arkitektens egna kommentarer

Geschwornergården är placerad vid Falu Gruva, på kanten till det mäktiga dagbrotten Stora Stöten, mitt i Världsarvet Falun. Byggnaden som härstammar från 1700-talet har under de senaste åren använts till restaurangverksamhet. Då byggnaden var i behov av modernisering och ett utökat antal sittplatser dök tanken på en tillbyggnad upp. Valet föll på ytan mellan Gruvmuseet och Geschwornergården med syfte att knyta ihop konferensanläggningen, museet och restaurangen. Den nya byggnaden innehåller kök, varumottagning och serveringsyta som ger restaurangen totalt 200 sittplatser. Arkitekt Hans Murman säger ” att genom att bygga i massivträ kunde vi få en lätt, paviljongliknande byggnad med kort byggtid och hög prefabricerings-grad som dessutom är koldioxidneutral och ger en varm inomhusmiljö.” Utvändigt är byggnaden målad med Falu Rödfärg kulör Röd, ett självklart val med tanke på omgivningarna. Arkitekt Hans Murman menar ”att eftersom vi byggt mellan två byggnader med höga antikvariska skyddsföreskrifter har vi i samråd med Länsstyrelsens byggnadsantikvarier valt att måla gaveln i en grå slamfärg, en kulör som återfinns på närliggande byggnader.