Svinberga Hvitlock

Arkitektens kommentar

Platsen hade allt det höga läget, avskildheten och utsikten mot Hanöbukten – men saknade byggnad för boende.
De som fanns var före detta hönshus, en ur byn utflyttad korsvirke /tegel stallänga och en på 60-talet tillbygd lada / fruktlager.
Den omedelbara idén var att inte lägga till, utan ta om hand de egenskaper byggnaderna gavs och infoga med så få ändringar som möjlig nya funktioner – så att allt bestämdes av byggnaden; från rumsindelning och in i minsta detalj.
Korsvirkets svarta kulör gett kulör till träfasaderna portar, fönster. Ladans övre del; entresolen var påbörjad, har fått behålla sitt mörker, som arbetsrum. En lätt vinkning till Lewerentz svarta låda i Lund – dag tid med fri vy mot Hanöbukten -kvällstid gör det rummet till ett observatorium – riktat mot Karlavagnen natthimmeln.
Ladans undre del förmedlar den omgivande grönskan på samma vis som en berså.
Mellanrummet som utgörs av en ursprungliga gårdsanläggningens korspunkter – har ljust grå kulör, som förmedlar övergången mellan det svarta och det vitarummet.
F.d stallet har behållits orört vitkalkat som frd./ verkstad. De dubbla trapporna är i vis mån resultat av det etapp-visa genomförandet men till största del för att skapa ett friare rörelsemönster och möjlighet tillavskildhet.
Det höga fria läget gör det utsatt för vind och sol särskilt västra gavel. Det är en lycka att bättra/måla om – för att inte tala om hur enkelt det är att tvätta penslarna.

Arkitekt

Erik Möller

Arkitektkontor

Erik Möller Arkitekter AB

Byggherre

Erik Möller Gunilla Hedlund

Ort

Svinaberga Hvitlock 6.6 Kivik

Byggår

etapppvis ombyggnad

Färg/kulör

Svart

Foto

Johan Månsson

Ritningar

Bidrag 2018

Bollbacken

Söderberg Söderberg

Brotorgets scen

Marge arkitekter (scen) Karavan landskap (torg)

Fritidshus Ornö

Hidemark&Stintzing Arkitekter AB

Geschwornergården

Murman arkitekter AB

Granholmen

Josefine Wikholm & Andreas Lyckefors

Hus 16, Karsuddens sjukhus

Carlstedt Arkitekter AB

Kristevik strandstuga

STEG Arkitekter AB

Kummelnäs

Lowén Widman Arkitekter

Skogshuset

sandellsandberg

Slottsskogens Magasin

Tengbom

Sommarhus Bahri

Bahri Arkitekter AB

Späckhuggaren

Bornstein Lyckefors arkitekter

Svinberga Hvitlock

Erik Möller Arkitekter AB

Ulfsunda Slottsvillor

Brunnberg&Forshed Arkitektkontor

VILLA G

studio andre pihl