Skogshuset

Arkitektens kommentar

I Skogshuset är naturen och dagsljuset närvarande överallt. Den faluröda volymen arbetades fram för att stå tätt inpå skogen, en modern skogskoja med en lekfull fönstersättning som ger utblickar i alla väderstreck. Den järnoxidröda färgen omfamnar hela volymen in till minsta detalj – såväl den liggande träpanelen som takpapp, skorsten, taksäkerhetsdetaljer, glaspartier och ytterdörrar.
Byggnadens dynamiska volym ger en variation av rumsligheter, från det storslagna, luftiga – som ett ateljéliknande vardagsrum – till det intimt privata med små rum för badande, tvätt, en avskild arbetsplats. Sekvenser av rum och långa siktlinjer ger ett flöde genom huset och möjlighet för Skogshusets boende att vistas i olika rum och ändå ha kontakt med varandra och världen utanför.
Huset omfamnar en skyddad uteplats som utgör hemmets verkliga centrum och samtidigt bildar ett privat rum i naturen. Här kan en berghäll få komma i dagen eller ett vackert träd sparas, beroende på var och hur huset placeras. Eller så kan rummet få ett riktigt trägolv, en förlängning av umgängesytorna innanför, som i Skogshuset i Näs Focksta.

Arkitekt

Thomas Sandell

Arkitektkontor

sandellsandberg

Byggherre

NäFo Fastighetsutveckling AB

Ort

Uppsala

Byggår

2016

Färg/kulör

Falu Rödfärg ljusröd

Foto

Lukas Stenberij

Ritningar

Bidrag 2018

Bollbacken

Söderberg Söderberg

Brotorgets scen

Marge arkitekter (scen) Karavan landskap (torg)

Fritidshus Ornö

Hidemark&Stintzing Arkitekter AB

Geschwornergården

Murman arkitekter AB

Granholmen

Josefine Wikholm & Andreas Lyckefors

Hus 16, Karsuddens sjukhus

Carlstedt Arkitekter AB

Kristevik strandstuga

STEG Arkitekter AB

Kummelnäs

Lowén Widman Arkitekter

Skogshuset

sandellsandberg

Slottsskogens Magasin

Tengbom

Sommarhus Bahri

Bahri Arkitekter AB

Späckhuggaren

Bornstein Lyckefors arkitekter

Svinberga Hvitlock

Erik Möller Arkitekter AB

Ulfsunda Slottsvillor

Brunnberg&Forshed Arkitektkontor

VILLA G

studio andre pihl