Ulfsunda Slottsvillor

Arkitektens kommentar

Målet har varit att skapa stiliga parhus som förhåller sig ödmjukt till Ulfsunda slott och tillsammans med sin omgivning skapar en vacker och sammanhållen stämning. En samtida klassisk form av enkla tydliga volymer är placerade i parken. Dessa kläs med en fasad av rundade träspån, ett material som i norden traditionellt använts på aktningsfulla byggnader. Husen målas i Falurödfärg, den svenskaste av alla kulörer och färgtyper, färgen smälter mycket vackert in i grönskan och knyter an till färgen på de bruksbyggnader som prydligt brukar flankera herresäten.
Stora balkonger ger trädgårdarna en variation av utomhusrum att uppehålla sig i; den odlade trädgården, på balkongen med sol, integritet och överblick, samt under balkongen i tystare skugga. Placeringen av balkongerna arbetar för att lösa upp parhusets stränga symmetri. Sammantaget så eftersträvas en spänst mellan det strama och det kryddiga, det förankrade och det nya.
Inne i husen finns den största samlande ytan på bottenplan med kök matplats och sittplats. På de övre våningarna finns sovrum att dra sig undan i. Men speciellt för projektet är att det finns flera, till karaktär och storlek olika men av varandra oberoende, sociala gemenskapsrum att uppehålla sig i. Torget (eller Allrummet) utanför sovrummen på mellanplanet och det övre planets Verandarum, det sista rikt försedd med fönster och utsikt mot sjön.
Förutom den starka materialiteten så ligger projektets styrka i hur husen relaterar till sin omgivning vilket är mycket väl formulerat i planbeskrivningen;
”Öster om allén ligger parkvillor varsamt inplacerade i det böljande parklandskapet. De ramar in ett allmänt parkrum i den östra delen kopplat till ett nytt gångstråk ner mot Ulvsundasjön. Husens utformning skall inte konkurrera med slottets arkitektur. Volymerna är inpassade i terrängen så att den historiska strukturen blir fortsatt avläsbar medan gestaltningen av husen förhåller sig friare. Husen får exteriörer i målat trä till skillnad från slottets putsade murar. Karaktären på de nya husen tar fasta på anpassning till parken och trädgårdarna.”
”Villorna är inpassade mellan de befintliga stora träden och låter den böljande terrängen löpa fritt mellan husen. Grundtypen har kubiska proportioner med två hela våningsplan plus en takvåning med terrass uppe i trädkronornas höjd. De står diagonalställda i förhållande till allé och gata så att volymerna upplevs stå fria i landskapet snarare än att ansluta till gaturummen. Gestaltningen utgår från att volymerna skall uppfattas som friliggande paviljonger utan fram- eller baksida. De har fria utblickar åt alla håll.”

Arkitekt

Marianne Ocklind / Emma Lund

Arkitektkontor

Brunnberg&Forshed Arkitektkontor

Byggherre

ALM equity

Ort

Ulvsunda, Bromma

Byggår

2016-2017

Färg/kulör

Falu Rödfärg

Foto

anställda på Brunnberg&Forshed samt bild villas-26 Robin Hayes

Ritningar

Bidrag 2018

Bollbacken

Söderberg Söderberg

Brotorgets scen

Marge arkitekter (scen) Karavan landskap (torg)

Fritidshus Ornö

Hidemark&Stintzing Arkitekter AB

Geschwornergården

Murman arkitekter AB

Granholmen

Josefine Wikholm & Andreas Lyckefors

Hus 16, Karsuddens sjukhus

Carlstedt Arkitekter AB

Kristevik strandstuga

STEG Arkitekter AB

Kummelnäs

Lowén Widman Arkitekter

Skogshuset

sandellsandberg

Slottsskogens Magasin

Tengbom

Sommarhus Bahri

Bahri Arkitekter AB

Späckhuggaren

Bornstein Lyckefors arkitekter

Svinberga Hvitlock

Erik Möller Arkitekter AB

Ulfsunda Slottsvillor

Brunnberg&Forshed Arkitektkontor

VILLA G

studio andre pihl