2008

Hästklinik Smedby

  • Arkitekt:Mats Molén
  • Arkitektkontor:Molén Arkitekter AB
  • Byggherre:ATG – Hästklinikerna AB
  • Ort:Kalmar
  • Byggår:2007
  • Färg/kulör:Falu svart + Falu grön
  • Foto:Mats Molén
  • Arkitektens kommentar:

Arkitektens kommentarer

De stora byggnadsvolymerna delas i höjd genom färgväxling mellan Falu Rödfärg Svart och Falu Rödfärg Grön. Den gröna färgen anknyter till markens jordfärger. Vinkelförskjutning av byggnaderna ger olika ljusskiftningar i fasaderna. Stor omsorg har tagits till befintliga träd. Byggnadernas form anspeglar på backens lutning. Fasad av stående slät panel Vissa partier i fasaden är putsade med kalkputs. Takutsprångens undersida och takfot är vitmålade.