2008

Kulturens Hus i Luleå

  • Arkitekt:Hans Tirsén
  • Arkitektkontor:Tirsén & Aili Arkitekter
  • Byggherre:Luleå kommun
  • Ort:Luleå
  • Byggår:2007
  • Färg/kulör:Ljus falu rödfärg
  • Foto:Ulf Celander
  • Arkitektens kommentar:
VinnarePublikpriset

Arkitektens kommentarer

Kulturens hus innehåller stadsbibliotek, konsthall, två konsertsalar, konferenslokaler, restaurang och lokaler för Norrbottensmusiken. Hösten 2003 utlyste kommunen en arkitekttävling med hjälp av Sveriges Arkitekters tävlingsservice. Efter öppen prekvalificering inom EU-området inbjöds nio arkitektföretag att lämna förslag till utformning. Fem av kontoren var svenska, vi var det enda från Luleå.

Läget i Norra Hamnen är idealiskt, mitt i stadens centrum med vidsträckt utsikt åt väster över Luleälven och Norra Stadsfjärden. Bebyggelsen runt Norra Hamnen bildar en båge i tre till fyra våningars höjd som kontrasterar mot centrums strikta rutnät. Vi ansluter till bågen genom att snedda den västra långsidan. Sneddningen gör att sydvästra hörnet sticker ut och bildar en fond i Smedjegatan. Entrén och mycket av husets innehåll blir därmed synligt från korsningen Smedjegatan-Storgatan, som är centrums kommersiella medelpunkt. Sneddningen gör också att västra fasaden med foajé, restaurang och bibliotek riktas ut mot fjärden och rakt mot Norrbottensteatern på andra sidan vattnet.

Redan i tävlingsförslaget valde vi ljust falurött trä som dominerande fasadmaterial. Norrbottensteatern som byggdes 1986 har en mörkt faluröd träfasad som efterliknar de fem kolmagasin som tidigare stod längs kajen. Vi ville skapa en modern syster till teatern. Det röda gör sig bra mot snön – halva året är fjärden täckt av is och snö. Innehållet och placeringen gör Kulturens Hus till en monumentalbyggnad. Ett välbekant, vardagligt material som falurött trä tonar ner det högtidliga och gör huset vänligt och inbjudande. Tävlingsförslagets motto var ”Lady in red”.

Träpanelen som klär den kraftigt utskjutande takfoten fortsätter inomhus som undertak och upphäver gränsen mellan ute och inne. Det röda taket ger värme och karaktär åt interiören. Takpanelen inomhus är brandskyddsbehandlad och därefter struken två varv med ljust faluröd slamfärg. Sista strykningen gjordes på plats utan problem med rinning etc.

Den liggande fasadpanelen har utskjutande små ”hyllor” där yrsnön lägger sig och bildar ett oregelbundet mönster. Den östra fasaden med kontor, inlastning etc kontrasterar med sin svarta skifferbeklädnad.
En stor fördel med träpanelen är att den är lätt att underhålla. Efter en ny strykning är huset som nytt igen!
huset invigdes i januari 2007 och har blivit oerhört väl mottaget av allmänheten. Biblioteket och konsthallen har nästan tredubblat sitt tidigare besöksantal och evenemangen avlöser varandra i konsertsalarna. Det fungerar både som vardagsrum och till fest för alla kategorier.

Publikpriset 2008

Publikpriset delas ut till det objekt som fått flest röster av allmänheten. I årets tävling har man kunnat rösta vid utställningen The red houses i Washington under våren och vid utställning med de 20 nominerade bidragen som visades från juli till oktober på Djurgården i Stockholm. För första gången har även besökare på Falu Rödfärgs hemsida kunnat rösta. Över 4000 röster visar på ett rekordintresse och överlägset flest röster fick Kulturens Hus i Luleå ritat av Hans Tirsén på Tirsén & Aili Arkitekter.

På andra plats kom Magnus Ståhl för Théa och på tredje plats Nivå ritat av Pernilla Öfvergård.