2008

Lund-Sager Sommarbostad

  • Arkitekt:Mikael Stenqvist
  • Arkitektkontor:White
  • Byggherre:Lund-Sager
  • Ort:Torekov
  • Byggår:2007
  • Färg/kulör:Falu Rödfärg Svart
  • Foto:Anna Barosen
  • Arkitektens kommentar:

Arkitektens kommentarer

1970-tal möter 2000-tal i skånsk tradition. Familjen Lund-Sager växer, besök och gästnätter i deras sommarbostad i Torekov blir fler och fler. För att ge utrymme till fler gäster duplicerade vi sommarvistets befintliga Finnbohus från 70-talet, men i ett uppdaterat formspråk. Den nya byggnadskroppen löper parallellt med den befintliga. En ny glasad entré/orangeri kopplar samman de bägge sidorna. De skapade nya uterummen anspelar på den traditionella skånegårdens organisation med en välkomnande gårdsplan framför entrén med flyglar på ömse sidor. Färgsättningen med Falu Rödfärg Svart som grundfärg hjälper, tillsammans med ett generöst trädäck, till att binda samman de två volymerna.