2008

Nysäter bostadsområde

  • Arkitekt:Margareta Diedrichs, Pernilla Nordén, Gunilla Lindahl, PeGe Hilling, Kristin Werner
  • Arkitektkontor:Sweco FFNS
  • Byggherre:SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum
  • Ort:Örtjärn, Mölnlycke
  • Byggår:
  • Färg/kulör:Falu Rödfärg Svart

  • Foto:Nils-Olof Sjödén, Margareta Diedrichs
  • Arkitektens kommentar:
VinnareRödfärgspriset

Arkitektens kommentarer

”Nysäter består av 100 bostäder, villor, bostadsrätter och hyresrätter, som ligger i en solfjädersform på en västersluttning mot sjön Örtjärn. Husen är varsamt placerade i den kuperade terrängen och stor omsorg har lagts på att placera husen så att mesta möjliga naturmark har kunnat bevaras. Husen ligger tätt och har ett gemensamt kubistiskt formspråk. Området upplevs mycket variationsrikt genom att husen ligger på så många olika nivåer. Färg- och materialmässigt är området väl sammanhållet med stående träpanel med svart slamfärg, liggande cederträpanel, naturstensmurar, skiffeklädda skorstenar och tak av zinkplåt. Bygghandlingarna är ritade av QPG.”

Juryns motivering:

”Trots att bostadsområdet Nysäter i Mölnlycke bara består av tre hustyper blir helhetsintrycket rikt och varierat. Bostadsrätter, hyresrätter och villor formar tydliga delar – åtskilda men i livligt samspråk och med den svarta slamfärgen och den robusta skogsbacken som sammanhållande faktorer. Tätt placerade bostadskuber bildar livfullt trappande huskedjor ner mot sjön Örtjärn och villorna. Hyresrätterna lite högre upp i backen håller kollen. Alla med generösa terrasser och uteplatser i en nästan bilfri miljö. Ett stycke vardagslyx mitt i folkhemmet. ”