2020

Outdoor Eriksberg

 • Arkitekt:Thomas Sandell
 • Arkitektkontor:sandellsandberg arkitekter
 • Byggherre:Eriksberg Vilt & Natur AB
 • Ort:Eriksberg
 • Byggår:2019
 • Färg/kulör:Falu Rödfärg Röd
 • Foto:Åke E:son Lindman
 • Arkitektens kommentar:

  Jag ville skapa en byggnad som tydligt associerar till den byggnadstradition som finns i Blekinge, men tittar man närmre blir man överraskad på ett lustfyllt sätt, lite som Eriksberg i stort – Thomas Sandell.

  När sandellsandberg fick uppdraget var visionen att rita en entrébyggnad som skulle spegla Eriksberg. Vi ville skapa en byggnad som tydligt knyter an till den lokala byggnadstraditionen som finns i Blekinge, med faluröda stugor och långhus med vasstak, och utifrån det skapa något nytt.
  Tidigare fanns det ingen tydlig entré till viltparken, som ofta förlorade besökare som vänt vid grinden, eftersom det inte varit tillräckligt skyltat. Den största utmaningen låg därför i att både förstärka platsens identitet och välkomna besökare in i viltparken. Vår målsättning var att entrébyggnaden skulle få ett textilt uttryck och en modern gestaltning. Hela byggnaden målades med Falu Rödfärg och fasaden fick en oväntad lösning då den röda träpanelen utformats till lekfulla draperier som likt en ridå öppnar upp mot viltparken. Entrébyggnaden, som stod klar i november 2018, ska genom sitt uttryck återspegla Eriksberg på ett lustfyllt och samtida vis.