2008

Rinkeby gård

  • Arkitekt:Sören Thurell
  • Arkitektkontor:Sören Thurell
  • Byggherre:Bomans Hotell
  • Ort:Hölö
  • Byggår:2006
  • Färg/kulör:Falu rödfärg ljus
  • Foto:Sören Thurell
  • Arkitektens kommentar:

Arkitektens kommentarer

Uppgiften bestod i att förbinda en nyuppförd flygel med den ursprungliga 1700-talsgården, med minsta möjliga ingrepp och så att en gammal lönn mellan dem kunde behållas. Att bygga ett plank blev en utgångspunkt varigenom en vind- och bullerskyddad gård åstadkoms. Förbindelsegången förlades som ett klimatskyddat galleri på plankets insida, belyst med smala fönsterspalter. I hörnet infogades en toalett för rörelsehindrade och besökande. Hörnet signaleras med en förgylld träknopp.