2018

Späckhuggaren

  • Arkitekt:Andreas Lyckefors, Per Bornstein och Johan Olsson
  • Arkitektkontor:Bornstein Lyckefors arkitekter
  • Byggherre:Privat
  • Ort:Kärna
  • Byggår:2016
  • Färg/kulör:Falu Rödfärg Ljusröd
  • Foto:Bert Leandersson
RÖSTA


Arkitektens egna kommentarer

Späckhuggaren är ett hus som är byggt åt en ensamstående tvåbarnspappa med ett stort intresse för segling och natur. Platsen för huset ligger en halvtimme norr om Göteborg i närheten av Tjuvkil och i kanten av ett vidsträckt åkerlandskap.
Koppling mellan nytt och gammalt blev en spännande utmaning för Göteborgsbaserade arkitektkontoret Bornstein Lyckefors, som sedan 2012 ritat för privata och offentliga beställare under ledning av Per Bornstein, Andreas Lyckefors och Johan Olsson.

Platsen för byggnaden har ett speciellt historiskt arv som färgade av sig på byggnadens gestaltning: tidigare låg ett stall och ett magasin på platsen. Efter att ha brunnit ner för ett par generationer sedan blev byggnaderna aldrig återskapade i sin ursprungliga form, utan istället blev dessa inspirationskällan till kontorets omtolkning. Späckhuggaren har flera magasinsliknande element: med stora ladugårdsliknande dörrar framför fönster och dörrar i väster och en tydlig voluminös inramning. Späckhuggaren använder Falu rödfärgs lysande toner, och tillsammans med husets gestaltning skapas en ny fysisk identitet på platsen. Arkitekturen tar tillvara på omgivningens redan existerande värden och skapar samtidigt något nytt – i projektet Späckhuggaren möts det traditionella och det moderna.

Huset stod färdigt 2016 och blev 2017 tillsammans med tre andra projekt, nominerade i det prestigefulla Villa priset, en tävling som anordnas av Sveriges Arkitekter.

Alla nominerade:

Inga bidrag här än...

Tack för din röst!

{{confirmSuccessMsg}}

Hoppsan!

{{confirmFailMsg}}
Stäng