2018

Svinberga Hvitlock

 • Arkitekt:Erik Möller
 • Arkitektkontor:Erik Möller Arkitekter AB
 • Byggherre:Erik Möller Gunilla Hedlund
 • Ort:Svinaberga Hvitlock 6.6 Kivik
 • Byggår:etapppvis ombyggnad
 • Färg/kulör:Svart
 • Foto:Johan Månsson
 • Arkitektens kommentar:

  Sommarhus Hvitlock 1 Kivik
  Platsen hade allt det höga läget, avskildheten och utsikten mot Hanöbukten – men saknade byggnad för boende.
  De som fanns var före detta hönshus, en ur byn utflyttad korsvirke /tegel stallänga och en på 60-talet tillbygd lada / fruktlager.
  Den omedelbara idén var att inte lägga till, utan ta om hand de egenskaper byggnaderna gavs och infoga med så få ändringar som möjlig nya funktioner - så att allt bestämdes av byggnaden; från rumsindelning och in i minsta detalj.
  Korsvirkets svarta kulör gett kulör till träfasaderna portar, fönster. Ladans övre del; entresolen var påbörjad, har fått behålla sitt mörker, som arbetsrum. En lätt vinkning till Lewerentz svarta låda i Lund – dag tid med fri vy mot Hanöbukten -kvällstid gör det rummet till ett observatorium - riktat mot Karlavagnen natthimmeln.
  Ladans undre del förmedlar den omgivande grönskan på samma vis som en berså.
  Mellanrummet som utgörs av en ursprungliga gårdsanläggningens korspunkter – har ljust grå kulör, som förmedlar övergången mellan det svarta och det vitarummet.
  F.d stallet har behållits orört vitkalkat som frd./ verkstad. De dubbla trapporna är i vis mån resultat av det etapp-visa genomförandet men till största del för att skapa ett friare rörelsemönster och möjlighet tillavskildhet.
  Det höga fria läget gör det utsatt för vind och sol särskilt västra gavel. Det är en lycka att bättra/måla om - för att inte tala om hur enkelt det är att tvätta penslarna.

  Arkitekt Erik Möller SA / SAR
  Odengatan 4
  114 24 Stockholm
  0733 498 339


Arkitektens egna kommentarer

Platsen hade allt det höga läget, avskildheten och utsikten mot Hanöbukten – men saknade byggnad för boende. De som fanns var före detta hönshus, en ur byn utflyttad korsvirke /tegel stallänga och en på 60-talet tillbygd lada / fruktlager. Den omedelbara idén var att inte lägga till, utan ta om hand de egenskaper byggnaderna gavs och infoga med så få ändringar som möjlig nya funktioner – så att allt bestämdes av byggnaden; från rumsindelning och in i minsta detalj. Korsvirkets svarta kulör gett kulör till träfasaderna portar, fönster. Ladans övre del; entresolen var påbörjad, har fått behålla sitt mörker, som arbetsrum. En lätt vinkning till Lewerentz svarta låda i Lund – dag tid med fri vy mot Hanöbukten -kvällstid gör det rummet till ett observatorium – riktat mot Karlavagnen natthimmeln.

Ladans undre del förmedlar den omgivande grönskan på samma vis som en berså. Mellanrummet som utgörs av en ursprungliga gårdsanläggningens korspunkter – har ljust grå kulör, som förmedlar övergången mellan det svarta och det vitarummet. F.d stallet har behållits orört vitkalkat som frd./ verkstad. De dubbla trapporna är i vis mån resultat av det etapp-visa genomförandet men till största del för att skapa ett friare rörelsemönster och möjlighet tillavskildhet.
Det höga fria läget gör det utsatt för vind och sol särskilt västra gavel. Det är en lycka att bättra/måla om – för att inte tala om hur enkelt det är att tvätta penslarna.

Arkitekt Erik Möller SA / SAR
Odengatan 4
114 24 Stockholm
0733 498 339