2008

Villa Eva

  • Arkitekt:Stig Axell
  • Arkitektkontor: ATRIO Arkitekter
  • Byggherre:Eva o Fredrik Axell
  • Ort:Jönköping
  • Byggår:2007
  • Färg/kulör:Faluröd svar
  • Foto:Eva Axell
  • Arkitektens kommentar:

Arkitektens kommentarer

Hisingstorp – Villa Eva Hisingstorp är ett av Jönköpings nya bostadsområden. Här finns ca 50 villor och 40 grupphus. Området uppvisar en mycket brokig stadsbild. Beställarens önskemål var att uppföra ett bostadshus där det arkitektoniska formspråket skulle ha en personlig prägel. Uteplats i väster mot gatan skulle vara insynsskyddad. En uthyrningsdel avskild från egna bostaden var också ett önskemål. Huset är u-format med uthyrningsdel i norr, matplats och kök i mitten och vardagsrum i söder. Villan skulle kretsa kring köket – matplatsen som också är husets hjärta. Planlösningen är öppen. Rummen för samvaro står i förbindelse med varandra men är samtidigt delvis avgränsade via köket. Sovrummen vetter mot matplats-allrum och har fönster mot ekbacken i öster. Huvudentrén i söder från en gångväg utmärkes av en pergola. Väl inne i huset har man inblickar i alla delar av huset utan att helt exponera dem. Groventrén i norra delen av huset är placerad nära carporten. Man kommer in i tvättstugan och vidare till allrummet – köket. Uteplatsen ligger skyddad mitt i huset med plank mot gatan. Stora fönster med skjutdörrar från vardagsrum och matplats ger öppenhet under sommaren. Man iakttager årstidernas växlingar. Fasaden består av stående träpanel, som målats med Falu rödfärg, svart. Slamfärgen återanknyter inte bara till svensk tradition, den fungerar dessutom i harmoni med trä. Taket har beläggning av grålackerad plåt. Fönstren är gula. Huset är anslutet till fjärrvärmenätet. Uppvärmning sker via varma golv. Ventilation genom mekanisk till- och frånluft med värmeväxlare