2018

VILLA G

  • Arkitekt:André Pihl
  • Arkitektkontor:studio andre pihl
  • Byggherre:Privat
  • Ort:Ronneby
  • Byggår:2017
  • Färg/kulör:Svart
  • Foto:André Pihl
  • Arkitektens kommentar:

    Tomten ligger i Blekinge skärgård, placerad djupt in i en stilla vik. De stora ekarna som omger tomten har i århundraden bidragit till den blekingska båtbyggartraditionen. Tomtens sjösida vätter mot väster och här sträcker sig utsikten mot Östersjöns södra horisont. På tomten fanns tidigare ett föråldrat fritidshus från 1960-talet. Villa G är centrerat över det befintliga huset, riktat med en vidsträckt havsutsikt. Huset har fått sin formgivning utifrån den självklara utsikten och tre volymer som återspeglar tre huskroppar från det tidigare fritidshuset. Materialvalet av fasaden var tydligt från beställaren, svartmålad liggande fjällpanel lika det ursprungliga fritidshuset. En öppen spis är också återvunnen från det tidigare fritidshuset. Från skogssidan är fasaden minimalistisk utformad med vertikala smala fönsterpartier och en uteplats för morgonsolen. Mot havet vänder sig stora glaspartier och det utskjutande soltaket. Från de större sovrummen bidrar skjutdörrar till att utsikten enkelt skådas. Sommartid öppnas de stora glaspartierna upp mot havsbrisen och gränsen mellan ute och inne sköljs bort.

Arkitektens egna kommentarer

Tomten ligger i Blekinge skärgård, placerad djupt in i en stilla vik. De stora ekarna som omger tomten har i århundraden bidragit till den blekingska båtbyggartraditionen. Tomtens sjösida vätter mot väster och här sträcker sig utsikten mot Östersjöns södra horisont. På tomten fanns tidigare ett föråldrat fritidshus från 1960-talet. Villa G är centrerat över det befintliga huset, riktat med en vidsträckt havsutsikt. Huset har fått sin formgivning utifrån den självklara utsikten och tre volymer som återspeglar tre huskroppar från det tidigare fritidshuset. Materialvalet av fasaden var tydligt från beställaren, svartmålad liggande fjällpanel lika det ursprungliga fritidshuset. En öppen spis är också återvunnen från det tidigare fritidshuset.

Från skogssidan är fasaden minimalistisk utformad med vertikala smala fönsterpartier och en uteplats för morgonsolen. Mot havet vänder sig stora glaspartier och det utskjutande soltaket. Från de större sovrummen bidrar skjutdörrar till att utsikten enkelt skådas. Sommartid öppnas de stora glaspartierna upp mot havsbrisen och gränsen mellan ute och inne sköljs bort.