2020

Ciselören 1

 • Arkitekt:Rickard Stark, Gustav Hult, Anna Cederberg, Elinor Frej
 • Arkitektkontor:Okidoki Arkitekter
 • Byggherre:Stridh & Son AB
 • Ort:Eksjö
 • Byggår:2020
 • Färg/kulör:Falu Rödfärg Ljusröd / Ljusgrå linoljefärg
 • Foto:Johan Lindqvist
 • Arkitektens kommentar:

  (Info till juryn: Byggnaden färdigställs under våren med slutbesiktning i maj. Vi önskar komplettera med fotografier i maj när byggnaden är färdig.)

  Nybyggnation av flerbostadshus bestående av 15 lägenheter och 1 lokal, mitt i Eksjös kulturhistoriskt värdefulla stadskärna.

  När Kvarteret Ciselören brann ner 2015 försvann en viktig pusselbit i den gamla historiska rutnätsstaden i centrala Eksjö. Hösten 2016 utlystes därför en arkitekttävling för att ersätta Forsellska gården som totalförstördes. En tävling som Okidoki vann med tävlingsbidraget Ett hjärta är alltid rött.

  De nya byggnaderna inordnar sig i den historiska kontexten – arkitekturen blir ett nutida lager som läggs till det dåtida. Både stomme och fasad utförs i trä, precis som de omgivande husen i Eksjös gamla stad. Området, som omfattar en ytterst välbevarad trähusbebyggelse inom den senmedeltida stadsplanen, är Riksintresse för kulturmiljövården.

  Det bärande konceptet är att arbeta lekfullt med traditionella motiv och göra om dem till nya samtida arkitekturdetaljer. Fasaderna har arkitekturdetaljer som bygger på omarbetade motiv från Eksjös historiska arkitektur. Utformningen med loftgångar mot innergården följer historien på platsen. Mönstret på innergårdens balkong-fronter är ett negativ av de tidigare svarvade stolparnas profil. Även fasadkulörerna hämtar inspiration från lokalhistorien med ljusa linoljemålade fasader mot gatan och falurött på fasader, loftgångar och räcken mot innergården.

VinnareRödfärgspriset