2018

Kummelnäs

  • Arkitekt:Lowén Widman Arkitekter
  • Arkitektkontor:Lowén Widman Arkitekter
  • Byggherre:Carl Gustavsson
  • Ort:Kummelnäs
  • Byggår:2017
  • Färg/kulör:Svart
  • Foto:Carl Gustavsson
  • Arkitektens kommentar:

    Kummelnäs är ett ganska speciellt projekt på toppen av berget i Kummelnäs , Saltsjö Boo, med milsvidd utsikt över Stockholms inlopp. Där inryms en ny samlingslokal i en gammal ruin byggd av två tyska bryggarbröder i slutet på 1800-talet. Projektet har kantats av utmaningar och varit en lång process. Efter otaliga skisser, omprövningar, bygglovsansökningar, antikvariska utlåtanden fick vi tillslut bygglov och startbesked. Här bedrivs nu en verksamhet där huset hyrs ut för en mängd lika aktiviteter, allt från bröllop, konferenser till middagar och övernattningar. Greppet har varit att med ett antal bakre murade volymer följa höjderna och formen på den gamla stenmuren och i framkant med utsikt mot parhästsruinen i rött tegel hålla ned byggnadshöjden och ihop kompositionen med en paviljongslik helt glasad huskropp. I detta projekt har färgen varit viktig för att få stommen i glaspaviljongen att läsas ihop med glaset och få kompositionen att tydligare läsas som abstraherade huskroppar i samspel med muren och ruinen.

Arkitektens egna kommentarer

Kummelnäs är ett ganska speciellt projekt på toppen av berget i Kummelnäs , Saltsjö Boo, med milsvidd utsikt över Stockholms inlopp. Där inryms en ny samlingslokal i en gammal ruin byggd av två tyska bryggarbröder i slutet på 1800-talet. Projektet har kantats av utmaningar och varit en lång process. Efter otaliga skisser, omprövningar, bygglovsansökningar, antikvariska utlåtanden fick vi tillslut bygglov och startbesked. Här bedrivs nu en verksamhet där huset hyrs ut för en mängd lika aktiviteter, allt från bröllop, konferenser till middagar och övernattningar. Greppet har varit att med ett antal bakre murade volymer följa höjderna och formen på den gamla stenmuren och i framkant med utsikt mot parhästsruinen i rött tegel hålla ned byggnadshöjden och ihop kompositionen med en paviljongslik helt glasad huskropp. I detta projekt har färgen varit viktig för att få stommen i glaspaviljongen att läsas ihop med glaset och få kompositionen att tydligare läsas som abstraherade huskroppar i samspel med muren och ruinen.