2010

En spånskiva i skogsbrynet

  • Arkitekt:Almung/Olausson
  • Arkitektkontor:Almung/Olausson
  • Byggherre:Hugo Wernbro
  • Ort:Bohuslän
  • Byggår:2009
  • Färg/kulör:Falu Rödfärg Svart
  • Foto:Magnus Almung
  • Arkitektens kommentar:

Arkitektens kommentarer

På en ö i norra Bohuslän, strax intill havet, kom vi till ett skogsbryn med några befintliga sommarstugor från början av 1960-talet. Tomten hade ett ogenerat läge mot söder och väster, utan insyn. Från öster angjorde man tomten och ett mindre antal hus kantade vägen. Vi blev tagna av den orörda naturen, de stora stenblocken och de raka tallarna med den vackra barken. Detta blev inspirationen och utgångspunkten för oss. Vi tänkte oss en skiva som lutade med terrängen, klädd med träspån, och som tilläts gråna för att smälta in med tallarnas vackra bark. Skivan är sluten åt öster med endast ett glasat entréparti samt en port klädd med träspån där man passerar skivan till den privata zonen. På andra sidan lutar sig två byggnader mot den spånklädda skivan, huvudbyggnaden samt ett mindre gästhus. På den övre och norra delen av tomten ligger ytterligare ett gästhus som tillsammans bildar en L-formad gård med generösa trädäck som ansluter mot den orörda naturen. Samtliga byggnader har en stående finsågad panel samt generösa taksprång som är målade med Falu Rödfärg Svart. Detta skapar en skarp grafisk kontrast mot den skrovliga grånade spånväggen. Fönsterpartierna är täckmålade i en mörkgrå nyans och alla trädäck och trappor är utförda i tryckimpregnerat virke som är obehandlat för att det med tiden skall bli silvergrått och smälta in i naturen. Byggnaderna har plåtavtäckningar, stuprör och hängrännor av Rhenzink, medan takytorna är klädda med grå tjärpapp. Interiört är samtliga byggnader beklädda med stående slätspont och innertak av slätspont som är täckmålade vita. Samtliga rum vänder sig mot söder och väster och har stora glasade samband mot natur och trädäck.