Karstorps förskola

Arkitektens kommentar

Arkitektens kommentar Hösten 2008 fick ABAKO i uppdrag att rita en Karstorps förskola i Skövde. Förskolan ligger i en lantlig miljö där träpanel med röd slamfärg, som klingar vackert både mot grönska och snö, kändes som ett naturligt val. Det passar dessutom en förskola med sin värme och taktilitet. Som kontrast till den röda slamfärgen har indragningar i fasaden målats med vit oljefärg. Fasader och interiörer har en lekfull och modern karaktär med en fri fönstersättning, kraftiga fönsteromfattningar i starka och identitetsskapande kulörer. Den röda slamfärgen står för förankring i traditionen, och den fungerar också utmärkt ihop med ett modernt formspråk. Karstorps förskola är planerad för 100 barn. Man tillämpar en Reggio Emiliainspirerad pedagogik. Den grundläggande tanken i planlösningen är att placera de gemensamma ytorna såsom kapprum, torget, matsal och ateljé som en sekvens av rum runt ett atrium som fungerar som ljusgård men även för lek, odling och kontemplation. Förskolans hemvister ligger samlade runt den gemensamma kärnan. Eftersom det finns mycket gemensam yta har hemvisterna kunnat göras relativt små. Varje hemvist har en egen uteplats under tak i de trekantiga nischer som bildats. Kök och personalrum ligger nära angöringsplatsen och samtidigt något avskiljda från verksamheten. Byggprojektering gjordes av entreprenörens arkitekt.

Arkitekt

Christer Sernhede

Arkitektkontor

ABAKO arkitektkontor AB

Byggherre

Skövde kommun

Ort

Skövde

Byggår

2009

Färg/kulör

Falu Rödfärg Röd

Foto

John Tizzard/Gunilla Bergström

Ritningar

Bidrag 2010

Ateljén

Örjan Högberg Arkitektkontor

Biobränsleanläggning

Molén Arkitekter AB

Edsvik hus B/MC Collection

Reppen Lizell arkitekter

En spånskiva i skogsbrynet

Almung/Olausson

Gästhus

General Architecture

Jämtkraft Arena

Sweco Östersund

Karstorps förskola

ABAKO arkitektkontor AB

Kunskapens trädgård

GORA art&landscape ab

Kvarteret Länsrådet

Kjellander + Sjöberg

Personalbyggnad Botaniska Trädgården Göteborg

Ferrum arkitekter AB

Röde orm

Meter Arkitektur

Salt&Boende

Mats&Arne Arkitektkontor AB

Villa Ehlin

Qvarnström arkitekter AB

Villa Skäret

Griab Arkitektur

Villa Uttringe Uttringe Hage 1:574

Wåhlin Arkitekter AB

Vilundabadet

White arkitekter