Vilundabadet

Arkitektens kommentar

Vilundabadet är ett led i utvecklingen av Vilundaparken, som ska bli en sport- och evenemangspark i Upplands Väsby. Den stora byggnaden exponerar sig vid infarten till centrum från E4. Fasaderna har en relativt grov träpanel, som samspelar med glas och sedum på taket. Svärtan och djupet i slamfärgen ”Falu Rödfärg svart” har varit viktig vid valet av färgtyp. Den ger exteriören en grafisk effekt och håller samman den stora byggnaden. Interiören är vit, ljus och genomsiktlig med ett vågformat tak i det stora bassängrummet. Det relativt enkla underhållet har också varit viktigt vid valet av färg på en stor byggnad. Miljöaspekterna har varit centrala vid planeringen av badet med målet att minimera belastningen på miljön.

Arkitekt

Susanne Langseth

Arkitektkontor

White arkitekter

Byggherre

Upplands Väsby Kommun

Ort

Upplands Väsby

Byggår

2009

Färg/kulör

Falu Rödfärg Svart

Foto

Thomas Zaar

Ritningar

Bidrag 2010

Ateljén

Örjan Högberg Arkitektkontor

Biobränsleanläggning

Molén Arkitekter AB

Edsvik hus B/MC Collection

Reppen Lizell arkitekter

En spånskiva i skogsbrynet

Almung/Olausson

Gästhus

General Architecture

Jämtkraft Arena

Sweco Östersund

Karstorps förskola

ABAKO arkitektkontor AB

Kunskapens trädgård

GORA art&landscape ab

Kvarteret Länsrådet

Kjellander + Sjöberg

Personalbyggnad Botaniska Trädgården Göteborg

Ferrum arkitekter AB

Röde orm

Meter Arkitektur

Salt&Boende

Mats&Arne Arkitektkontor AB

Villa Ehlin

Qvarnström arkitekter AB

Villa Skäret

Griab Arkitektur

Villa Uttringe Uttringe Hage 1:574

Wåhlin Arkitekter AB

Vilundabadet

White arkitekter