Personalbyggnad Botaniska Trädgården Göteborg

Arkitektens kommentar

Arkitektoniska principer och mål Den nya personalbyggnaden i Botaniska trädgården inrymmer matsal, pausrum, omklädningsrum för all personal i Botaniska Trädgården, både de som jobbar ute i trädgården och kontorspersonal. I huset finns också 6 kontorsarbetsplatser och matsalen är tänkt att kunna fungera även som rum för interna och externa föreläsningar. Det var av stor vikt att byggnaden skulle få sin egen karaktär; precis så som övriga byggnader i trädgården som Administrationsbyggnaden, Verkstaden, Stallet och växthusen har sina. En enkel men vacker byggnad, byggd i traditionella material, men med moderna anslag. Slamfärgade träfasader, ett flackt plåttäckt tak och höga smala fönster. Utförandet av detaljer under takutsprång, runt fönster, i övergångar mellan olika material och byggnadsdelar är gjord med stor omsorg såväl i projektering som i byggnation. Målsättningen har också varit hög vad gäller miljömässigt tänkande i byggande/inredning t.ex. energisnålhet och ekologiskt hållbara material. En byggnad som skall gagna de som skall använda den, men också vara till glädje, visuellt, för de många besökare som kommer till Botaniska Trädgården året om. Byggnaden är nyss tagen i bruk och vi har fått många positiva reaktioner, vilket är oerhört roligt! Personalen, som har deltagit i processen av byggandens utformning och inredning, är väldigt glada och nöjda över sitt nya hus!

Arkitekt

Su Andersson

Arkitektkontor

Ferrum arkitekter AB

Byggherre

MVB AB

Ort

Göteborg

Byggår

2006

Färg/kulör

Falu Vapen Slamfärg S 7010-G30Y

Foto

Su Andersson och Therese Wannebo

Ritningar

Bidrag 2010

Ateljén

Örjan Högberg Arkitektkontor

Biobränsleanläggning

Molén Arkitekter AB

Edsvik hus B/MC Collection

Reppen Lizell arkitekter

En spånskiva i skogsbrynet

Almung/Olausson

Gästhus

General Architecture

Jämtkraft Arena

Sweco Östersund

Karstorps förskola

ABAKO arkitektkontor AB

Kunskapens trädgård

GORA art&landscape ab

Kvarteret Länsrådet

Kjellander + Sjöberg

Personalbyggnad Botaniska Trädgården Göteborg

Ferrum arkitekter AB

Röde orm

Meter Arkitektur

Salt&Boende

Mats&Arne Arkitektkontor AB

Villa Ehlin

Qvarnström arkitekter AB

Villa Skäret

Griab Arkitektur

Villa Uttringe Uttringe Hage 1:574

Wåhlin Arkitekter AB

Vilundabadet

White arkitekter