Biobränsleanläggning

Arkitektens kommentar

Konstruktionen är ett tunt stålskal som omsluter byggnadens två huvudfunktioner; en panncentral för fjärrvärmeproduktion och en lagringsdel för energiråvaran flis. Panncentralens högteknologi avskärmas och ”hemlighålls” med en vägg av spontade plankor, ytbehandlad med svart slamfärg. En svart låda. Endast röken från skorstenen avslöjar vad som sker där inne. Lagringsdelen är däremot helt öppen och exponerar råvaran som det dynamiska och organiska innehållet i kontrast till byggnadens statiska ram. Förankringen i marken är en betongplatta som sträcker sig ett par meter utanför byggnadens väggar. Kraftiga betongplintar på plattan är fundament för stålpelarna. Skalkonstruktionens pelare och gallerdurk är obehandlat stål som ger en roströd färg och stofflig verkan. Byggnadens transparens medför också att upplevelsen av fasaden förändras med rörelse och distans. I landskapsrummet kan byggnaden kännas lätt och svävande. Pelarraderna samspelar med närliggande allé.

Juryns motivering

Lantbrukets byggnader har en arkitektonisk potential som tyvärr länge legat i träda. Man behöver inte göra en särskilt lång resa genom det svenska landskapet för att drabbas av denna insikt. Biobränsleanläggningen till Trolleholms gods är ett glädjande undantag från denna regel. Med grafisk skärpa och påfallande lätthet fånger ett rostande stålnät mellan rytmiskt placerade stålpelare in såväl den svarta slamfärgsmålade förbränningsdelens processbyggnad som den öppet exponerade råvaran under sitt skyddande skal, och bildare en arkitektonisk helhet av något som annars hade blivit en låda med skorsten bredvid en hög med flis. Svårare än så behöver det inte vara.

Arkitekt

Mats Molén

Arkitektkontor

Molén Arkitekter AB

Byggherre

Trolleholms Gods AB

Ort

Trolleholm, Svalövs kommun

Byggår

2009

Färg/kulör

Falu Svart

Foto

Lennart Perlenhem

Ritningar

Bidrag 2010

Ateljén

Örjan Högberg Arkitektkontor

Biobränsleanläggning

Molén Arkitekter AB

Edsvik hus B/MC Collection

Reppen Lizell arkitekter

En spånskiva i skogsbrynet

Almung/Olausson

Gästhus

General Architecture

Jämtkraft Arena

Sweco Östersund

Karstorps förskola

ABAKO arkitektkontor AB

Kunskapens trädgård

GORA art&landscape ab

Kvarteret Länsrådet

Kjellander + Sjöberg

Personalbyggnad Botaniska Trädgården Göteborg

Ferrum arkitekter AB

Röde orm

Meter Arkitektur

Salt&Boende

Mats&Arne Arkitektkontor AB

Villa Ehlin

Qvarnström arkitekter AB

Villa Skäret

Griab Arkitektur

Villa Uttringe Uttringe Hage 1:574

Wåhlin Arkitekter AB

Vilundabadet

White arkitekter