En spånskiva i skogsbrynet

Arkitektens kommentar

På en ö i norra Bohuslän, strax intill havet, kom vi till ett skogsbryn med några befintliga sommarstugor från början av 1960-talet. Tomten hade ett ogenerat läge mot söder och väster, utan insyn. Från öster angjorde man tomten och ett mindre antal hus kantade vägen. Vi blev tagna av den orörda naturen, de stora stenblocken och de raka tallarna med den vackra barken. Detta blev inspirationen och utgångspunkten för oss. Vi tänkte oss en skiva som lutade med terrängen, klädd med träspån, och som tilläts gråna för att smälta in med tallarnas vackra bark. Skivan är sluten åt öster med endast ett glasat entréparti samt en port klädd med träspån där man passerar skivan till den privata zonen. På andra sidan lutar sig två byggnader mot den spånklädda skivan, huvudbyggnaden samt ett mindre gästhus. På den övre och norra delen av tomten ligger ytterligare ett gästhus som tillsammans bildar en L-formad gård med generösa trädäck som ansluter mot den orörda naturen. Samtliga byggnader har en stående finsågad panel samt generösa taksprång som är målade med Falu Rödfärg Svart. Detta skapar en skarp grafisk kontrast mot den skrovliga grånade spånväggen. Fönsterpartierna är täckmålade i en mörkgrå nyans och alla trädäck och trappor är utförda i tryckimpregnerat virke som är obehandlat för att det med tiden skall bli silvergrått och smälta in i naturen. Byggnaderna har plåtavtäckningar, stuprör och hängrännor av Rhenzink, medan takytorna är klädda med grå tjärpapp. Interiört är samtliga byggnader beklädda med stående slätspont och innertak av slätspont som är täckmålade vita. Samtliga rum vänder sig mot söder och väster och har stora glasade samband mot natur och trädäck.

Arkitekt

Almung/Olausson

Arkitektkontor

Almung/Olausson

Byggherre

Hugo Wernbro

Ort

Bohuslän

Byggår

2009

Färg/kulör

Falu Rödfärg Svart

Foto

Magnus Almung

Ritningar

Bidrag 2010

Ateljén

Örjan Högberg Arkitektkontor

Biobränsleanläggning

Molén Arkitekter AB

Edsvik hus B/MC Collection

Reppen Lizell arkitekter

En spånskiva i skogsbrynet

Almung/Olausson

Gästhus

General Architecture

Jämtkraft Arena

Sweco Östersund

Karstorps förskola

ABAKO arkitektkontor AB

Kunskapens trädgård

GORA art&landscape ab

Kvarteret Länsrådet

Kjellander + Sjöberg

Personalbyggnad Botaniska Trädgården Göteborg

Ferrum arkitekter AB

Röde orm

Meter Arkitektur

Salt&Boende

Mats&Arne Arkitektkontor AB

Villa Ehlin

Qvarnström arkitekter AB

Villa Skäret

Griab Arkitektur

Villa Uttringe Uttringe Hage 1:574

Wåhlin Arkitekter AB

Vilundabadet

White arkitekter