Villa Uttringe Uttringe Hage 1:574

Arkitektens kommentar

Villa Uttringe – funktion och estetik i symbios. Villa Uttringe är utformad för en kommande storfamilj som växer så det knakar. Med en förhållandevis låg budget ville vi uppnå ett spännande uttryck och en optimal planlösning för den expansiva familjen. Att bo skall inte bara vara funktion utan även upplevelse, med alla sinnen. Vi utgick ifrån en rationell och traditionell byggnadstyp som omarbetades något för att skapa annorlunda lösningar. Resultatet blev funktionella men samtidigt spännande rum som flyter ihop på olika nivåer. Det var viktigt att planlösningen inte upplevdes som statisk, utan flexibel och full av alternativa möjligheter att förändra disponeringen av ytorna. Exteriört skapade vi ett grafiskt uttryck med skuggspel –såväl dagtid som nattetid- med fasadens panel. Samma tema finns i trädgården där spaljéerna ramar in och skapar rum, fysiskt dagtid och med hjälp av ljuset nattetid. På kvällen visar huset ett helt nytt uttryck. En mängd små fönster dolda bakom fasadspaljéerna träder fram ur mörkret och ger fasaden en annorlunda karaktär som även nu upplevs som en fortsättning på det ”grafiska” temat i flera skikt. Familjen flyttade in under vintern 2007 och stortrivs i sitt alldeles unika hus som utformades för just deras behov. Vi känner att vi lyckades nå upp till de ambitioner vi hade; att skapa en unik och estetiskt tilltalande byggnad till rimlig kostnad för en krävande barnfamilj.

Arkitekt

Per Wåhlin, Alessandro Cardinale

Arkitektkontor

Wåhlin Arkitekter AB

Byggherre

Familjen Bendix-Kretschmar

Ort

Rönninge, Salems kommun

Byggår

2007

Färg/kulör

Falu Rödfärg Svart

Foto

Ola Österling

Ritningar

Bidrag 2010

Ateljén

Örjan Högberg Arkitektkontor

Biobränsleanläggning

Molén Arkitekter AB

Edsvik hus B/MC Collection

Reppen Lizell arkitekter

En spånskiva i skogsbrynet

Almung/Olausson

Gästhus

General Architecture

Jämtkraft Arena

Sweco Östersund

Karstorps förskola

ABAKO arkitektkontor AB

Kunskapens trädgård

GORA art&landscape ab

Kvarteret Länsrådet

Kjellander + Sjöberg

Personalbyggnad Botaniska Trädgården Göteborg

Ferrum arkitekter AB

Röde orm

Meter Arkitektur

Salt&Boende

Mats&Arne Arkitektkontor AB

Villa Ehlin

Qvarnström arkitekter AB

Villa Skäret

Griab Arkitektur

Villa Uttringe Uttringe Hage 1:574

Wåhlin Arkitekter AB

Vilundabadet

White arkitekter