2022

Fromms Lada

 • Arkitekt:Erik Hidemark och Tove Hidemark
 • Arkitektkontor:Erik Hidemark & Tove Hidemark
 • Byggherre:Olav Fromm
 • Ort:Björnlunda
 • Byggår:2021
 • Färg/kulör:Falu Rödfärg Original Röd
 • Foto:Erik Hidemark, Jacob Hidemark
 • Arkitektens kommentar:

  Beställarna till det här projektet har ett sommarhus i Sörmland, där de utöver huvudbyggnaden har både gästhus och bastu. Men de saknade arbetsutrymmen för honungstillverkning, en snickarverkstad, en plats att parkera deras fyrhjuling, och dessutom var de i behov av några extra sovplatser.

  Svaret på det blev en byggnad utformad för en funktionell indelning av varma och kalla utrymmen. Närmast huvudbyggnaden är entrén till sovrummen, dvs. de uppvärmda rummen. Det större sovrummet som är på entréplan är orienterat rakt under det mindre uppe på loftet. Loftet nås av en utvändig trappa som “hänger” på fasaden. Förbi sovrummen är den ouppvärmda delen av byggnaden som rymmer övriga funktioner.

  Byggnaden står vid foten av en sluttning, med skogen i ryggen och blicken ut över fältet i väst. Hela den västliga fasaden har stora träluckor, mönstrade med utsågade kvadrater. Kvadraten som motiv återkommer i spaljén som viker om fasadens ena hörn, och som på sikt kommer täckas med gröna växter.

  Genom att hålla alla fasaderna slutna med stora träluckor på den västliga fasaden - som när de står uppställda alternerar det slutna - har vi utforskat ett utseende och en logik som för tankarna till svensk ladugårds arkitektur. Luckorna skapar dessutom stor flexibilitet till de ouppvärmda rummen, som växer ut när luckorna står uppställda.

  Beställaren hade eget virke från träd han fällt på egen mark, och det har vi använt till både fasad och inredning. Interiört är rummen omålade. I de stora arbetsrummen ger det oömma, och lite ruffa ytor som tål en del slitage. Det enda inslaget av färg inomhus är de platsbyggda, gröna sängarna på loftet.

  Den faluröda färgen förankrar det kulturella arvet i Sörmländsk bebyggelse tradition hos ladan, och den hänger på så vis ihop med ensemblen av befintliga hus.

  Byggnaden är inte helt färdigställd på bilderna. Stenläggning vid entré och snickarverkstaden skall läggas i sommar. Även en arbetsbänk ska byggas som en del av fast inredning.