Fromms Lada

Arkitektens kommentar

Beställarna till det här projektet har ett sommarhus i Sörmland, där de utöver huvudbyggnaden har både gästhus och bastu. Men de saknade arbetsutrymmen för honungstillverkning, en snickarverkstad, en plats att parkera deras fyrhjuling, och dessutom var de i behov av några extra sovplatser.

Svaret på det blev en byggnad utformad för en funktionell indelning av varma och kalla utrymmen. Närmast huvudbyggnaden är entrén till sovrummen, dvs. de uppvärmda rummen. Det större sovrummet som är på entréplan är orienterat rakt under det mindre uppe på loftet. Loftet nås av en utvändig trappa som “hänger” på fasaden. Förbi sovrummen är den ouppvärmda delen av byggnaden som rymmer övriga funktioner.

Byggnaden står vid foten av en sluttning, med skogen i ryggen och blicken ut över fältet i väst. Hela den västliga fasaden har stora träluckor, mönstrade med utsågade kvadrater. Kvadraten som motiv återkommer i spaljén som viker om fasadens ena hörn, och som på sikt kommer täckas med gröna växter.

Genom att hålla alla fasaderna slutna med stora träluckor på den västliga fasaden – som när de står uppställda alternerar det slutna – har vi utforskat ett utseende och en logik som för tankarna till svensk ladugårds arkitektur. Luckorna skapar dessutom stor flexibilitet till de ouppvärmda rummen, som växer ut när luckorna står uppställda.

Beställaren hade eget virke från träd han fällt på egen mark, och det har vi använt till både fasad och inredning. Interiört är rummen omålade. I de stora arbetsrummen ger det oömma, och lite ruffa ytor som tål en del slitage. Det enda inslaget av färg inomhus är de platsbyggda, gröna sängarna på loftet.

Den faluröda färgen förankrar det kulturella arvet i Sörmländsk bebyggelse tradition hos ladan, och den hänger på så vis ihop med ensemblen av befintliga hus.

Byggnaden är inte helt färdigställd på bilderna. Stenläggning vid entré och snickarverkstaden skall läggas i sommar. Även en arbetsbänk ska byggas som en del av fast inredning.

Arkitekt

Erik Hidemark och Tove Hidemark

Arkitektkontor

Erik Hidemark & Tove Hidemark

Byggherre

Olav Fromm

Ort

Björnlunda

Byggår

2021

Färg/kulör

Falu Rödfärg Original Röd

Foto

Erik Hidemark, Jacob Hidemark

Ritningar

Bidrag 2022

Äggdal

Wingårdh Arkitektkontor AB

Bastu och gästrum

Måns Malmborg Arkitektur & Bygg AB

Brovaktaren

Fromms Lada

Erik Hidemark & Tove Hidemark

House Rio

Krupinski/Krupinska

Jakttorn

Leif Ahlbom Arkitektkontor

Johannesfredsgrillen

Lowen Widman Arkitekter

Kalvholmen

Sandellsandberg Arkitekter AB

Kristineberg studio

Stina Johansson arkitekt
Röda ladan

Röda ladan

Måns Tham Arkitektkontor AB

Villa Simonsson

Claesson Koivisto Rune Arkitektkontor