House Rio

Arkitektens kommentar

Den lilla familjen, föräldrar med ett barn, hade köpt en fantastisk tomt med ett befintligt hus. Huset var i dåligt skick och saknade vid första ögonkastet några framträdande kvaliteter. Tillsammans ställde vi oss frågan; hur kan man bygga ett hem givet förutsättningarna? Vi var alla överens om att riva huset var uteslutet; att bygga resurseffektivt var viktigt men vi var även intresserade av husets historia.

Vi började med att göra en grundlig analys av huset och alla de förändringar det genomgått. Många brutala, nästan hänsynslösa, tillägg hade gjorts men vi fann också några årsringar, nu huvudsakligen dolda, med stort värde. Det ursprungliga huset är från 1920-talet och hade då en vacker tidstypisk korsplan med fyra nästan lika stora rum. På 1970-talet byggdes huset till med ett stort rum, utformat med vackra, för sin tid typiska, detaljer och med panoramavy mot sjön intill. Vi bestämde oss för att på nytt lyfta fram kvaliteterna från 1920-talet och 1970-talet men också addera en årsring för 2020-talet, i form av en ny övervåning (den tidigare fann ingen av värde), med större yta, bättre rum och distinkt karaktär. Därutöver renoverades husets källare för att bland annat kunna rymma en spa-del.

Genomgående karaktäriseras det nya huset av långa siktlinjer, koreograferade rörelser, varierade rumserfarenheter, en mycket omsorgsfull detaljering och närhet till trädgårdens lummiga, ibland vilda, grönska. För att husets olika delar tydligt ska framhävas skiljer de sig interiört inte bara genom rumslig organisation utan också i färg och materialval. Fasaden däremot är helt i matt svart kulör, vilket ger det nya huset en ny enhetlig kostym samtidigt som de olika fasadmaterialen (tegel, trä (målad med Falu Rödfärg Svart) och korrugerad plåt) tydligt visar byggnadens historiska lager.

Arkitekt

Konrad Krupinski, Katarina Krupinska, Helena Andersson, Anders Johnsson

Arkitektkontor

Krupinski/Krupinska

Byggherre

Anonym

Ort

Stockholm

Byggår

2022

Färg/kulör

Falu Svart

Foto

Johan Dehlin

Ritningar

Bidrag 2022

Äggdal

Wingårdh Arkitektkontor AB

Bastu och gästrum

Måns Malmborg Arkitektur & Bygg AB

Brovaktaren

Fromms Lada

Erik Hidemark & Tove Hidemark

House Rio

Krupinski/Krupinska

Jakttorn

Leif Ahlbom Arkitektkontor

Johannesfredsgrillen

Lowen Widman Arkitekter

Kalvholmen

Sandellsandberg Arkitekter AB

Kristineberg studio

Stina Johansson arkitekt
Röda ladan

Röda ladan

Måns Tham Arkitektkontor AB

Villa Simonsson

Claesson Koivisto Rune Arkitektkontor