Johannesfredsgrillen

Arkitektens kommentar

Bakgrund
Uppdraget var att rita en minilivs och grillkiosk åt Shant Tashjian, kontorets granne i kvarteret i Ulvsunda. Shant Tashjian och hans fru Rita har i ett halvt decennium drivit en kiosk på ca 10 kvm där de levererar korv mackor kebab hamburgare åt grannskapet. De är egenföretagare och jobbar i denna kiosk 12 timmar om dagen, måndag – lördag varje vecka. Shant känner de flesta av sina kunder och hälsar alltid glatt på alla med det namn eller det smeknamn han tilldelat dem.
Shant kom till oss för några år sedan och berättade om sin dröm om en ny och mer permanent byggnad, där han vid sidan av grillverksamheten även skulle kunna få plats med minlivs, viss paketutlämning samt en mindre kiosk. Funktioner som idag saknas i närområdet och som verkligen skulle uppskattas. Då Shant och Rita arbetar själva i kiosken och det innebär många och långa timmar i samma lokal, så fanns det önskemål om en yta med möjlighet till socialt umgänge,
de få kvadratmeterarna till trots. Grillkiosken med försäljningsdisk, baryta, bordssittning, kök, lagerrum, frysrum, WC, diskyta, sällskapsyta för personal samt soprum är totalt 36 kvm.

Projektet / arkitekturen
Den övergripande idén med arkitekturen var att med små medel och få kvadratmetrar skapa en paviljong i trä med egen karaktär som på samma gång bidrar till området samtidigt som den inordnar sig i industrilandskapet utan åthävor.
Gestaltningsmässigt utgår grillkiosken vid Johannesfred om idén om en enkel och rationell volym med utpräglad horisontalitet som både kompletterar och skapar mervärden för sin omgivning.
Byggnaden har en enkel form med en struktur som är synlig och på så vis blir en en del av uttrycket. Det utdragna taksprången bidrar till uttrycket med ett flygande tak som understryker horisontaliteten. Fönsterbanden från golv till tak ger byggnaden en transparent och välkomnande karaktär som hjälper till att skapa trygghet både i och utanför kiosken.

Bygget / processen
Begränsad budget i en tid med stigande virkespriser samt en hel del språkförbistring med olika byggare har varit en utmaning under projektets gång. Shant och Rita är inte bara egna företagare och byggherrar, utan även projektledare för bygget och har gjort det som en delad entreprenad där de är ansvariga för att köpa in allt material och alla tjänster.
Byråkratin för att uppföra en grillkiosk på stadens parkmark, är allt annat än enkel. Ofta har kontoret fått rycka in och hjälpa Shant att tolka olika myndighetsbeslut och vara ett stöd under processen.
Detta bygge är styrt genom kontinuerliga platsbesök snarare är tjocka luntor med byggritningar Då vi alla på kontoret dagligen rör oss förbi bygget har vi kunnat vara extra närvarande och följa processen genom många kortare möten och instruktioner på plats, utan överdrivet mycket ritningar eller timmar vid ritbordet.
Projekt är i skrivande stund nästan helt klart och kommer slutföras under de närmaste veckorna.

Material / konstruktion
Robusta material och enkel konstruktion har varit ledord under detta bygge. Kiosken är uppförd i en limträstomme med ett 1200 mm grid som får vara en del av uttrycket. En önskan om en enkel och smidig process innebar att samtligt material till kiosken enbart skulle vara standardprodukter från hyllan den lokala bygghandeln, byggvaruhuset Bauhaus, som ligger runt hörnet. Snarare än en byggnad i kulört plast och aluminium som verkar vara gängse för typologin grillkiosk, så är resultatet en falusvart paviljong som andas trä och glas, som kantar både stadspark och industriområde och ramar in en egen plats invid stationen.

Falu Rödfärg
Valet av färg kändes helt naturlig och var med på ritbordet tidigt i skissandet. Den svarta färgen är tänkt att smälta in på platsen och samtidigt komplettera den tämligen eklektiska och bitvis hårda kontexten av gamla skolbyggnader, industrilokaler och betongtillverkning. Den svarta slamfärgen gör att kiosken blir en naturlig del av tvärbanans formspråk och omgivningar. Samtidigt är förhoppningen att kiosken inte bara ska serva förbipasserande utan även bidraga med att skapa en ny samlingsplats invid en av stadens knutpunkter.
Området och hållplatsen har varit bidragande i uppkomsten av namnet – kiosken heter rät och slätt Johannesfredsgrillen. Färgen skapar en samtida uttryck och underlättar också detaljeringsnivån i ett projekt med begränsad budget där alla detaljer exteriört helt enkelt låtits vara svarta.

Arkitekt

Daniel Widman & Ulrika Lowén Horn Af Rantzien

Arkitektkontor

Lowen Widman Arkitekter

Byggherre

Shant Tashjian

Ort

Bromma

Byggår

2022

Färg/kulör

Falu Rödfärg Svart

Foto

Daniel Widman

Ritningar

Bidrag 2022

Äggdal

Wingårdh Arkitektkontor AB

Bastu och gästrum

Måns Malmborg Arkitektur & Bygg AB

Brovaktaren

Fromms Lada

Erik Hidemark & Tove Hidemark

House Rio

Krupinski/Krupinska

Jakttorn

Leif Ahlbom Arkitektkontor

Johannesfredsgrillen

Lowen Widman Arkitekter

Kalvholmen

Sandellsandberg Arkitekter AB

Kristineberg studio

Stina Johansson arkitekt
Röda ladan

Röda ladan

Måns Tham Arkitektkontor AB

Villa Simonsson

Claesson Koivisto Rune Arkitektkontor