2010

Gästhus

  • Arkitekt:General Architecture
  • Arkitektkontor:General Architecture
  • Byggherre:Familjen Persson Arner
  • Ort:Arboga
  • Byggår:2009
  • Färg/kulör:Falu Rödfärg Röd
  • Foto:Erik Persson
  • Arkitektens kommentar:

Arkitektens kommentarer

Huset ligger enskilt beläget i ett hagmarkslandskap på en udde som sträcker sig ut i Hjälmaren. En befintlig lada i liggtimmer monterades ned och forslades till platsen. Fem fristående betongmurar gjöts på en berghäll, varpå ladan timrades upp, med en förhöjning mellan det 15:e och 16:e varvet. Nya bjälklag lades in. För att uppnå en helt öppen bottenvåning byggdes mellanväggarna i övervåningen som våningshöga fackverk, klädda med förstyvande konstruktionsplywood. Mellanbjälklaget spänner från dessa bärlinor till yttervägg. Huset reglades invändigt och isolerades med ekofiber. Fönsteröppningar i bottenvåningen sågades ut ur timringen, med en stabiliserande ram i reglingen. Övervåningens fönster passades in i förhöjningens regelstomme. I arbetet med gästhuset strävade vi efter att renodla den arketypiska kvaliteten hos den röda ladan utifrån två tektoniska system. Dels den timrade ladan, som defineras av timrets dimensioner, dess förmåga att fördela last i hela sin längd och därigenom tillåta breda öppningar. Dels regelstommens repetetiva system med utgångspunkt i standardiserade byggprodukter. De två konstruktiva principerna har behandlats likvärdigt, med samma detaljering och färgsättning, för att betona byggnaden som en sammansatt arkitektonisk ordning.