2018

Hus 16, Karsuddens sjukhus

 • Arkitekt:Andreas Hadmyr
 • Arkitektkontor:Carlstedt Arkitekter AB
 • Byggherre:Södermanlands läns landsting
 • Ort:Katrineholm
 • Byggår:2017
 • Färg/kulör:Falu rödfärg/ NCS S-8500-N
 • Foto:Anders Fredriksen
 • Arkitektens kommentar:

  I kanten av en ekdunge på Karsuddens sjukhusområde har beställaren låtit bygga en tvåvånings personalbyggnad med elva övernattningsrum av hotellkaraktär för personal vid sjukhuset.
  Husets uttryck ges till stor del av dess tvärsektion. Rummen med sina stora glaspartier öppnar sig mot ett fält medan gemensamma utrymmen, entré och teknikutrymmen är mer slutna och vänder sig mot dungen.

  Byggnadens material och uttryck har medvetet valts i kontrast mot sjukhusområdets övriga byggnader. Den panelade träbyggnadens mörka slamfärgade fasad får den att diskret smälta in i skogsbrynet. Bottenvåningens rusticerade panel övergår till slätspont i det övre planet. Byggnaden har projekterats för klassning som Miljöbyggnad guld.


Arkitektens egna kommentarer

I kanten av en ekdunge på Karsuddens sjukhusområde har beställaren låtit bygga en tvåvånings personalbyggnad med elva övernattningsrum av hotellkaraktär för personal vid sjukhuset.
Husets uttryck ges till stor del av dess tvärsektion. Rummen med sina stora glaspartier öppnar sig mot ett fält medan gemensamma utrymmen, entré och teknikutrymmen är mer slutna och vänder sig mot dungen.

Byggnadens material och uttryck har medvetet valts i kontrast mot sjukhusområdets övriga byggnader. Den panelade träbyggnadens mörka slamfärgade fasad får den att diskret smälta in i skogsbrynet. Bottenvåningens rusticerade panel övergår till slätspont i det övre planet. Byggnaden har projekterats för klassning som Miljöbyggnad guld.