2010

Karstorps förskola

  • Arkitekt:Christer Sernhede
  • Arkitektkontor:ABAKO arkitektkontor AB
  • Byggherre:Skövde kommun
  • Ort:Skövde
  • Byggår:2009
  • Färg/kulör:Falu Rödfärg Röd
  • Foto:John Tizzard/Gunilla Bergström
  • Arkitektens kommentar:

Arkitektens kommentarer


Arkitektens kommentar Hösten 2008 fick ABAKO i uppdrag att rita en Karstorps förskola i Skövde. Förskolan ligger i en lantlig miljö där träpanel med röd slamfärg, som klingar vackert både mot grönska och snö, kändes som ett naturligt val. Det passar dessutom en förskola med sin värme och taktilitet. Som kontrast till den röda slamfärgen har indragningar i fasaden målats med vit oljefärg. Fasader och interiörer har en lekfull och modern karaktär med en fri fönstersättning, kraftiga fönsteromfattningar i starka och identitetsskapande kulörer. Den röda slamfärgen står för förankring i traditionen, och den fungerar också utmärkt ihop med ett modernt formspråk. Karstorps förskola är planerad för 100 barn. Man tillämpar en Reggio Emiliainspirerad pedagogik. Den grundläggande tanken i planlösningen är att placera de gemensamma ytorna såsom kapprum, torget, matsal och ateljé som en sekvens av rum runt ett atrium som fungerar som ljusgård men även för lek, odling och kontemplation. Förskolans hemvister ligger samlade runt den gemensamma kärnan. Eftersom det finns mycket gemensam yta har hemvisterna kunnat göras relativt små. Varje hemvist har en egen uteplats under tak i de trekantiga nischer som bildats. Kök och personalrum ligger nära angöringsplatsen och samtidigt något avskiljda från verksamheten. Byggprojektering gjordes av entreprenörens arkitekt. Christer Sernhede, Maria Niklasson 031-85 67 13 031-85 67 03 christer@abako.semaria@abako.se.