2022

Kristineberg studio

 • Arkitekt:Stina Johansson SAR/MSA
 • Arkitektkontor:Stina Johansson arkitekt
 • Byggherre:Stina Johansson
 • Ort:Onsberga, Runtuna
 • Byggår:2021
 • Färg/kulör:Falu Rödfärg Original ljusröd
 • Foto:Stina Johansson
 • Arkitektens kommentar:

  Byggnaden kompletterar ett torp från tidigt 1800-tal som jag ägnat 10 år att långsamt renovera. Syftet med ”studion” var att komplettera den gamla enkelstugan med ett hus med badrum och kök- rinnande vatten och uppvärmning. Det föreföll svårt att bygga om/-till det gamla torpet utan att förvanska det.

  Eftersom det ursprungliga torpet ligger utom detaljplanelagt område fanns stränga krav från kommunen på att den nya byggnaden skulle underordna sig ”huvudbyggnaden”. Därför har jag valt ett uttryck som är mer som en ekonomibyggnad. Har dock använt det gamla torpet som inspiration gällande de ribbverk som placerats istället för foder vid fönstrena likt de följare som timmerstommen på den gamla enkelstugan har.

  Strukturen blev efter väldigt många planskisser en slags modern tolkning av parstugan i miniformat. Köket ligger direkt vid entrén p.g.a. att köket är så centralt i ett hus på landet, man äter ute stor del av tiden. Rygg i rygg med köket; badrum. Sen på båda sidor om kök och badrum, 2 lika stora rum som rumsligt är både åtskilda och i öppet samband. Fönstren är specialritade placerade delvis centriskt på gavlarna för fina utblickar med morgon och kvällssol och delvis med stort glasparti i söder som har utvändiga trä-dörrar/ribbverk för att kunna få skugga och stänga till huset när man lämnar det. fönstrena är målade i linoljefärg som matchar Falu Rödfärg ljusröd. Interiört har jag använt furuplywood på väggarna som behandlats med oljevax, golvet är massiv obehandlad gran.

  Utvändigt finns, vid entrén längs hela långsidan, ett litet däck, en hylla som är tänkt för fågelskådning och frukostkaffe.
  Särskilda detaljer: innertaket i badrummet ger form samtidigt som det gömmer ventilationsrör, sittnisch i fönstret samt stenen under kaminen som är återanvänd kalksten från Flens kyrka 1400-tal.