2010

Personalbyggnad Botaniska Trädgården Göteborg

  • Arkitekt:Su Andersson
  • Arkitektkontor:Ferrum arkitekter AB
  • Byggherre:MVB AB
  • Ort:Göteborg
  • Byggår:2006
  • Färg/kulör:Falu Vapen Slamfärg S 7010-G30Y
  • Foto:Su Andersson och Therese Wannebo
  • Arkitektens kommentar:

Arkitektens kommentarer

Arkitektoniska principer och mål Den nya personalbyggnaden i Botaniska trädgården inrymmer matsal, pausrum, omklädningsrum för all personal i Botaniska Trädgården, både de som jobbar ute i trädgården och kontorspersonal. I huset finns också 6 kontorsarbetsplatser och matsalen är tänkt att kunna fungera även som rum för interna och externa föreläsningar. Det var av stor vikt att byggnaden skulle få sin egen karaktär; precis så som övriga byggnader i trädgården som Administrationsbyggnaden, Verkstaden, Stallet och växthusen har sina. En enkel men vacker byggnad, byggd i traditionella material, men med moderna anslag. Slamfärgade träfasader, ett flackt plåttäckt tak och höga smala fönster. Utförandet av detaljer under takutsprång, runt fönster, i övergångar mellan olika material och byggnadsdelar är gjord med stor omsorg såväl i projektering som i byggnation. Målsättningen har också varit hög vad gäller miljömässigt tänkande i byggande/inredning t.ex. energisnålhet och ekologiskt hållbara material. En byggnad som skall gagna de som skall använda den, men också vara till glädje, visuellt, för de många besökare som kommer till Botaniska Trädgården året om. Byggnaden är nyss tagen i bruk och vi har fått många positiva reaktioner, vilket är oerhört roligt! Personalen, som har deltagit i processen av byggandens utformning och inredning, är väldigt glada och nöjda över sitt nya hus!