2010

Salt&Boende

  • Arkitekt:Arne Algerö
  • Arkitektkontor:Mats&Arne Arkitektkontor AB
  • Byggherre:Donald Hermansson AB
  • Ort:Klädesholmen, Tjörn
  • Byggår:2009
  • Färg/kulör:Falu Rödfärg Svart
  • Foto:Curt Wass
  • Arkitektens kommentar:
VinnarePublikpriset

Arkitektens kommentarer

Att kulörsätta hotellet med FALUFÄRG SVART har gjort att anslutande byggnader samspelar på ett mycket harmoniskt sätt. De övriga har faluröda respektive ockragula fasader. Att hitta en karaktär som anpassas till en stark byggnadstradition på västkusten och att bygga hotell i en småskalig omgivning har varit utmaningen. Inte ens mark fanns till förfogande! Så detta hotell som flyter på vattnet har gett befintlig restaurang, Salt&Sill, ett komplement för att bli en fullgod konferensanläggning.

Publikpriset 2010

Publikpriset delas ut till det objekt som fått flest röster av svenska folket. Röstningen har skett på Falu Rödfärgs hemsida under sommaren och hösten.