2010

Villa Uttringe Uttringe Hage 1:574

  • Arkitekt:Per Wåhlin, Alessandro Cardinale
  • Arkitektkontor:Wåhlin Arkitekter AB
  • Byggherre:Familjen Bendix-Kretschmar
  • Ort:Rönninge, Salems kommun
  • Byggår:2007
  • Färg/kulör:Falu Rödfärg Svart
  • Foto:Ola Österling
  • Arkitektens kommentar:

Arkitektens kommentarer

Villa Uttringe – funktion och estetik i symbios. Villa Uttringe är utformad för en kommande storfamilj som växer så det knakar. Med en förhållandevis låg budget ville vi uppnå ett spännande uttryck och en optimal planlösning för den expansiva familjen. Att bo skall inte bara vara funktion utan även upplevelse, med alla sinnen. Vi utgick ifrån en rationell och traditionell byggnadstyp som omarbetades något för att skapa annorlunda lösningar. Resultatet blev funktionella men samtidigt spännande rum som flyter ihop på olika nivåer. Det var viktigt att planlösningen inte upplevdes som statisk, utan flexibel och full av alternativa möjligheter att förändra disponeringen av ytorna. Exteriört skapade vi ett grafiskt uttryck med skuggspel –såväl dagtid som nattetid- med fasadens panel. Samma tema finns i trädgården där spaljéerna ramar in och skapar rum, fysiskt dagtid och med hjälp av ljuset nattetid. På kvällen visar huset ett helt nytt uttryck. En mängd små fönster dolda bakom fasadspaljéerna träder fram ur mörkret och ger fasaden en annorlunda karaktär som även nu upplevs som en fortsättning på det ”grafiska” temat i flera skikt. Familjen flyttade in under vintern 2007 och stortrivs i sitt alldeles unika hus som utformades för just deras behov. Vi känner att vi lyckades nå upp till de ambitioner vi hade; att skapa en unik och estetiskt tilltalande byggnad till rimlig kostnad för en krävande barnfamilj.