Gästhus

Arkitektens kommentar

Huset ligger enskilt beläget i ett hagmarkslandskap på en udde som sträcker sig ut i Hjälmaren. En befintlig lada i liggtimmer monterades ned och forslades till platsen. Fem fristående betongmurar gjöts på en berghäll, varpå ladan timrades upp, med en förhöjning mellan det 15:e och 16:e varvet. Nya bjälklag lades in. För att uppnå en helt öppen bottenvåning byggdes mellanväggarna i övervåningen som våningshöga fackverk, klädda med förstyvande konstruktionsplywood. Mellanbjälklaget spänner från dessa bärlinor till yttervägg. Huset reglades invändigt och isolerades med ekofiber. Fönsteröppningar i bottenvåningen sågades ut ur timringen, med en stabiliserande ram i reglingen. Övervåningens fönster passades in i förhöjningens regelstomme. I arbetet med gästhuset strävade vi efter att renodla den arketypiska kvaliteten hos den röda ladan utifrån två tektoniska system. Dels den timrade ladan, som defineras av timrets dimensioner, dess förmåga att fördela last i hela sin längd och därigenom tillåta breda öppningar. Dels regelstommens repetetiva system med utgångspunkt i standardiserade byggprodukter. De två konstruktiva principerna har behandlats likvärdigt, med samma detaljering och färgsättning, för att betona byggnaden som en sammansatt arkitektonisk ordning.

Arkitekt

General Architecture

Arkitektkontor

General Architecture

Byggherre

Familjen Persson Arner

Ort

Arboga

Byggår

2009

Färg/kulör

Falu Rödfärg Röd

Foto

Erik Persson

Ritningar

Bidrag 2010

Ateljén

Örjan Högberg Arkitektkontor

Biobränsleanläggning

Molén Arkitekter AB

Edsvik hus B/MC Collection

Reppen Lizell arkitekter

En spånskiva i skogsbrynet

Almung/Olausson

Gästhus

General Architecture

Jämtkraft Arena

Sweco Östersund

Karstorps förskola

ABAKO arkitektkontor AB

Kunskapens trädgård

GORA art&landscape ab

Kvarteret Länsrådet

Kjellander + Sjöberg

Personalbyggnad Botaniska Trädgården Göteborg

Ferrum arkitekter AB

Röde orm

Meter Arkitektur

Salt&Boende

Mats&Arne Arkitektkontor AB

Villa Ehlin

Qvarnström arkitekter AB

Villa Skäret

Griab Arkitektur

Villa Uttringe Uttringe Hage 1:574

Wåhlin Arkitekter AB

Vilundabadet

White arkitekter